Nederlandse informatie

Het aantal diagnoses van Ductaal Carcinoom in Situ (DCIS) is de afgelopen decennia sterk toegenomen, vooral door een verbeterde borstkanker screening. In 2016 kregen 2675 vrouwen de diagnose DCIS, ruim 15 procent van alle vrouwen met de diagnose borstkanker. Vrouwen met DCIS voelen meestal geen knobbeltje in hun borst. De afwijking wordt vaak ontdekt omdat die gepaard gaat met kalkspatjes die op foto’s goed te zien zijn.

In de meeste gevallen blijven de onrustige cellen in de melkgangen zitten, waar ze geen kwaad kunnen. Soms groeien ze door naar het borstweefsel en ontwikkelen ze zich tot kanker. Het is nu niet bekend bij welke vrouwen de cellen zich tot borstkanker ontwikkelen. Daardoor kan aan vrouwen met DCIS geen goede informatie gegeven worden over het uiteindelijke risico op borstkanker. Het PRECISION (PREvent dCIS Invasive Overtreatment Now) project moet daarin verandering brengen. Doel is om overbehandeling van onschuldige DCIS te voorkomen. Nu worden alle vrouwen met DCIS

behandeld alsof ze al kanker hebben. Dat betekent een borstsparende operatie, gevolgd door bestralingen en soms zelfs een amputatie.

In PRECISION wordt uitgezocht hoe beter onderscheid kan worden gemaakt tussen de ongevaarlijke en gevaarlijke vormen van DCIS. Nu kan weliswaar onder de microscoop onderscheid worden gemaakt tussen ‘slaperige’, weinig actieve en actieve cellen, maar dat geeft te weinig houvast voor een besluit over de behandeling. In PRECISION wordt gezocht naar DNA-kenmerken en naar eigenschappen die het gedrag van de cellen bepalen. Het PRECISION onderzoek moet er in de toekomst toe leiden dat het verloop van de ziekte voorspeld kan worden op basis van een rij goed gedefinieerde moleculaire eigenschappen van afwijkende DCIS cellen in een biopt.

Wilt u contact opnemen? Klik hier.